Audit Management
Change Management

Audit Management

Software voor de manager

Audit Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

 

Audit Management

Een systematische & kritische doorlichting van de organisatie met planning, opvolging en beoordeling van de Acties.

Processen zetten input om tot output, Producten en/of Diensten. Hun periodieke doorlichting geeft relevante informatie over het al dan niet respecteren van de gemaakte “afspraken”, vastgelegd in Procedures of Instructies, of over de noodzaak tot verbetering of verandering en dit om de vooropgestelde Doelen vanuit de Strategie realiseren.

ISO 9001:2015

Systemen doorlichtingen - Conformiteit aantonen - Afwijkingen aanpakken

 

Modules

Time / Strategy / Competence / Task / Performance / Project / Audit / Team / Conflict / Value System / Emotions / Lessons Learned / Change / Vendor / Customer Focus / Management Tasks & Skills Survey (MTS) / Action Plan (APM)

 

Neem contact op als u vragen heeft over de modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management