Strategy Management
Change Management

Strategy Management

Software voor de manager

Strategy Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

 

Strategy Management

Weten waar naartoe om te vermijden dat je ergens ander terecht komt.

De hogere Doelen voor de komende jaren stapsgewijs formuleren in een meetbare en realistische Strategie, gebaseerd op een inspirerende Visie, heldere Missie en een grensafbakend Beleid èn hierbij rekening houdend met Sterkten & Zwakten en Kansen en Bedreigingen. Deze Module begeleidt het Managementteam op een systematische èn dynamische wijze doorheen het Strategieformuleringsproces.

Richting geven - Lijnen trekken - Focus op hogere doelen

 

Modules

Time / Performance / Competence / Task / Project / Process & Risk / Audit / Team / Conflict  / Value System / Emotions / Lessons Learned / Change / Vendor / Customer Focus / Management Tasks & Skills Survey (MTS) / Action Plan (APM)

Bekijk hier al onze project management tools >

Neem contact op als u vragen heeft over de modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management