Competence Management
Change Management

Competence Management

Software voor de manager

Competence Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

Competence Management

De nodige competenties in huis krijgen èn houden èn deze verder ontwikkelen in functie van de veranderingen in de omgeving.

De algemene èn specifieke Competenties definiëren per Positie, de betrokkenen te begeleiden tijdens hun initiële taakopleiding en hun functioneren, via een 180°- of 360°-aanpak, te beoordelen èn wederzijdse afspraken vast te leggen voor verdere ontwikkeling en resultaatgerichte verbetering.

ISO 9001:2015

Kennis & Kunde - Training - Feedback

Modules

Time / Strategy / Performance / Task / Project / Process & Risk / Audit / Team / Conflict / Value System / Emotions / Lessons Learned / Change / Vendor / Customer Focus / Management Tasks & Skills Survey (MTS) / Action Plan (APM)

Neem contact op als u vragen heeft over de
modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management