Team Management
Change Management

Team Management

Software voor de manager

Team Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

Team Management

Een snelle en eenvoudige methode om inzicht te verkrijgen in je dominante Teamcultuur en de nodige Acties om tot synergie te komen binnen de groep

In een team met wederzijds vertrouwen en ondersteuning wordt 1 + 1 veel meer dan 2! Via een 360°-feedback verkrijg je inzicht in 7 Teamculturen, hun dominantie of afwezigheid. Je Leiderschap wordt beoordeeld op kritische Teamaspecten, zoals Doelformulering & Taakverdeling, Overleg & Communicatie, Conflictbehandeling & Prestatiebeoordeling en Teamgeest en Betrokkenheid. De resultaten duiden direct je verbeterpunten aan.

Participatie bij Probleemoplossing - Samenhang & Moreel - Wederzijds Vertrouwen & Ondersteuning

Modules

Time / Strategy / Competence / Task / Performance / Project / Audit / Team / Conflict / Value System / Emotions / Lessons Learned / Change / Vendor / Customer Focus / Management Tasks & Skills Survey (MTS) / Action Plan (APM)

Neem contact op als u vragen heeft over de modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management