Project Management
Change Management

Project Management

Software voor de manager

Project Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

Project Management

Mensen over de grenzen van hun Positie heen laten samenwerken om binnen een scherp tijdsschema en met beperkte middelen een Projectdoel te realiseren..

Sommige Doelen worden, gezien de aanwezigheid van nieuwe elementen, beter projectmatig gerealiseerd. Je zet het Projectresultaat neer op basis van een fasering met formele “go/no-go”-beslissingen en met een beheersing van Budget, Planning, Organisatie, Informatiedoorstroming en Kwaliteit.

Matrixstructuur - Projecten - Flexibiliteit combineren met Routine

Modules

Time / Strategy / Competence / Task / Performance / Process & Risk / Audit / Team / Conflict  / Value System / Emotions / Lessons Learned / Change / Vendor / Customer Focus / Management Tasks & Skills Survey (MTS) / Action Plan (APM)

Neem contact op als u vragen heeft over de modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management