Task Management
Change Management

Task Management

Software voor de manager

Task Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

 

Task Management

Geen “zwevende” verantwoordelijkheden en bevoegheden, maar een duidelijk afgesproken rolverdeling.

De Positie van elke medewerker binnen de Organisatiestructuur vastleggen met bijhorende Verantwoordelijk- & Bevoegdheden en , indien nodig, verder detailleren op Taakniveau, zodat Competenties, Tijdsbesteding en Acties rechtstreeks kunnen gelinkt worden.

ISO 9001:2015

Taakverdeling - Onderlinge afstemming - Stabiliteit & Continuiteit

 

Modules

Time / Strategy / Performance / Competence / Project / Process & Risk / Audit / Team / Conflict  / Value System / Emotions / Lessons Learned / Change / Vendor / Customer Focus / Management Tasks & Skills Survey (MTS) / Action Plan (APM)

 

Neem contact op als u vragen heeft over de
modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management