Vendor Management
Change Management

Vendor Management

Management systeem in de vorm van een web applicatie

Vendor Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

Vendor Management

Ook je externe partners helpen actief mee aan het realiseren van je Doelen. Naar analogie van Competences kan je met deze Tool je kritische partners opvolgen, periodiek evalueren en van daaruit de samenwerking verbeteren.

Vanuit de Module Continuous Improvement worden alle objectieve Order- of Opdrachtgebonden gegevens benut om je Leveranciers & Onderaannemers te beoordelen op hun prestaties. Deze informatie wordt verder aangevuld met je tevredenheid over andere belangrijke samenwerkingscriteria. De frequentie en de dieptegang van deze evaluatie is in functie van hun indeling binnen de Kraljic-Matrix, welke de leveringsrisico's in relatie zet met de financiële risico's. Het doel is hen te informeren over de resultaten en samen de verbeterpunten te bepalen, op te volgen en te beoordelen op effectiviteit.

ISO 9001:2015

Contractuele afspraken - Selectie kritische partners - Feitelijke Prestatiebeoordeling

Modules

Time / Strategy / Competence / Task / Project / Process & Risk / Audit / Team / Conflict / Value System / Emotions / Lessons Learned / Change / Vendor / Customer Focus / Management Tasks & Skills Survey (MTS) / Action Plan (APM)

Neem contact op als u vragen heeft over de
modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management