Time Management
Change Management

Conflict Management

Software voor de manager

Conflict Management is één van de 16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

Conflict Management

Het verkrijgen van zelfinzicht en inzicht in anderen voor een effectievere aanpak van conflictsituaties.

Waar mensen “samen-werken” zullen er spanningen ontstaan. De mate waarin je zelf en je medewerkers op een flexibele wijze diverse Communicatiestijlen kunnen hanteren zal sterk bijdragen aan het tijdig onderkennen en aanpakken van conflictsituaties binnen de groep. Het verschillen van mening is verrijkend, het laten voortleven van geschillen nooit!

Spanningen detecteren - Flexibiliteit in Communicatiestijlen - Geschillen oplossen

Modules

Audit / Team / Conflict / Value System / Emotions / Lessons Learned

Bekijk hier al onze modules >

Neem contact op als u vragen heeft over de modules

T +32 (0)59 23 63 89
E info@verbistenverbist.be

Conflict Management